773 379 534
general Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost GALANT BRNO s.r.o., se sídlem Družstevní 21, 621 00 Brno, IČ: 255 45 931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 32305, e-mail: af@galantbrno.cz, tel.: 773379535, vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platné pro provozovnu Active fitness (dále jen „AF“):

Prodej zboží a služeb

1. Aktuální nabídka zboží a služeb, stejně jako ceny za dané služby a zboží, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici v obchodních prostorech společnosti na adrese: Sportareál Družstevní – Active fitness, Družstevní 21, 621 00 Brno (dále jen AF). Ceník služeb je i na internetové adrese.

2. Společnost může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu centra, věkovou skladbu účastníků, apod.

3. Zákazník má možnost za zboží a služby zaplatit v hotovosti, platební kartou, platební kartou přes online platební portál nebo prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen deposit (jak je specifikován níže).

Z technických důvodů nelze kombinovat platbu platební kartou a hotovostí v rámci jedné zakoupené služby či zboží.

Zákaznický účet a depozit

1. Zákazník si může zřídit zákaznický účet. Zákaznický účet bude zřízen po vyplnění registračního formuláře na stránkách www.druzstevni.cz v sekci AF – online rezervace nebo osobně na recepci AF. Po založení účtu si může zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „deposit“), minimálně ve výši 140 Kč. Dále si může zákazník na zřízený účet zakoupit permanentku dle aktuální nabídky AF.

2. Vklad depositu se provádí úhradou v hotovosti nebo platební kartou na pokladně AF. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených v AF. O aktuální platnosti permanentky nebo výši depositu na zákaznickém účtu se může zákazník informovat také v AF, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Vložený deposit je nevratný.

3. Vložený deposit je zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 6 měsíců. V případě, že nestihnete deposit vyčerpat do 6 měsíců od data vložení, lze si od vypršení platnosti do 1 roku vložit nový deposit a aktivovat tak propadlý deposit.

4. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese www.druzstevni.cz. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména (login) a hesla, má zákazník možnost rezervovat si jednotlivé lekce. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje.

Zákaznická - čipová karta

1. Po zřízení zákaznického účtu bude zákazníkovi na recepci účtován nevratný poplatek za čipovou kartu 100 Kč.

2. Zákaznická karta je nepřenosná.

Způsob rezervace a storno podmínky

1. Zákazník si může rezervovat místa na jednotlivých lekcích, pokud má zřízen zákaznický účet, na kterém je složen deposit v minimální výši 140 Kč.

2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci AF, a to na základě předložení zákaznické karty, telefonicky nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu (i mimo otevírací dobu centra)

3. Na vybranou lekci je možné se přihlásit nejdříve 14 dní před datem vybrané lekce.

4. Na každou lekci je možné si lze zarezervovat pouze jedno místo.

5. Pokud zákazník zruší svou rezervaci 6 a více hodin pře zahájením vybrané lekce, je storno poplatek 0%. Při odhlášení z lekce v době méně než 6 hodin před lekcí činí storno poplatek 100%.

6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle AF, osobně na recepci AF či elektronicky přes klientský účet.

7. Na lekci lze provést vstup nejdříve 20 minut před zahájením lekce a maximálně 5 minut po zahájení lekce. Po tomto časovém limitu je rezervace stornována a nabídnuta zákazníkům ve frontě.

8. V případě, že nejsou na lekci rezervovaná alespoň 3 místa 6 hodin před začátkem, lekce se ruší.

Ochrana osobních dat

1. Zákazník poskytuje dobrovolně AF své osobní údaje.

2. Zákazník souhlasí, aby AF tyto údaje v rámci svých činností shromažďovala, ukládala na nosiče dat, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. AF je oprávněn tak činit po dobu PLATNOSTI PROFILU/ PERMANENTKY / DEPOSITU.

3. Zákazník má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

5. Účastí na sportovní akci, lekci či kurzu souhlasí s tím, že budou pořizovány obrazové záznamy z této akce, které mohou zachycovat také daného zákazníka. Takovéto záznamy nebudou AF využívány k žádné propagaci či nějak dále rozšiřovány.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2020 a jsou k dispozici na recepci AF a na internetových stránkách.